Banner Kubota
      Tel:   0563.827090 Hotline 1: 0984.77.11.88 Hotline 2: 098.382.3336
0563.827090   |   0984.77.11.88

Phụ tùng Máy kéo Kubota

Kubota Đại Lợi chuyên cung cấp Phụ tùng Máy kéo, Máy cày Kubota B2420, L3408, L4508, M6040, M6040SU, M9540 chính hãng giá cạnh tranh

Một số phụ tùng máy kéo Kubota đang có bán tại hệ thống cửa hàng Kubota Đại Lợi.

1. DÀN XỚI KUBOTA

Dàn xới RX85 Dàn xới RX135B

Dàn xới RX85 (B2420)

Dùng trong việc chăm sóc cho cây mía (làm cỏ)

Dàn xới RX135B (B2420)

Dùng trong việc xới đất trên đồng ruộng

Dàn xới KRL160VNB Dàn xới KRL160VN

Dàn xới KRL160VNB (L3408)

Dùng trong việc xới đất trên đồng ruộng

Dàn xới KRL160VN (L3408)

Tự tùy chọn lưỡi xới để xới đất trên đồng ruộng

Dàn xới KRL180VNB Dàn xới KRL180VN

Dàn xới KRL180VNB (L4508)

Dùng trong việc xới đất trên đồng ruộng

Dàn xới KRL180VN (L4508)

Tự tùy chọn lưỡi xới để xới đất trên đồng ruộng

Dàn xới RX220H Dàn xới RX240

Dàn xới RX220H (M6040, M6040SU)

Dùng trong việc xới đất trên đồng ruộng

Dàn xới RX240 (M9540)

Dùng trong việc xới đất trên đồng ruộng

1. DÀN CHẢO KUBOTA

Dàn chảo DP224E Dàn chảo DP224F

Dàn chảo DP224E (L3408)

Dùng trong việc cày, lật đất trên đồng ruộng

Dàn chảo DP224F (L4508)

Dùng trong việc cày, lật đất trên đồng ruộng

Dàn chảo DH246F Dàn chảo DP243H

Dàn chảo DH246F (L4508)

Dùng trong việc bừa đất trên đồng ruộng

Dàn chảo DP243H (M6040, M6040SU)

Dùng trong việc cày đất trên ruộng lúa và ruộng khô

Dàn chảo DH246F Dàn chảo DP264L

Dàn chảo DH246F (M6040, M6040SU)

Dùng trong việc bừa đất trên ruộng lúa và ruộng khô

Dàn chảo DP264L (M9540)

Dùng trong việc cày, lật đất trên đồng ruộng

Dàn chảo DP267L  

Dàn chảo DP267L (M9540)

Dùng trong việc cày, lật đất trên đồng ruộng

 

 

Bánh bơi Máy kéo Kubota Khung bảo vệ Máy kéo Kubota
Bánh bơi Máy kéo Kubota Khung bảo vệ Máy kéo Kubota

 

Sản phẩm khác


Tag: