1. Kubota Vinh Tùng - Đại Lợi
    Đại lý ủy quyền chính hãng của Kubota Việt Nam
  1. Hotline 1: 0984.77.11.88
    Hotline 2: 0983.82 33.36
      Tel:   0563.827090 Hotline 1: 0984.77.11.88 Hotline 2: 098.382.3336
0563.827090   |   0984.77.11.88

Video Clip

1. Máy gặt đập liên hợp Kubota DC35

 

 

2. Máy gặt đập liên hợp Kubota DC70 Plus

 

3. Máy cày Kubota L4018VN L3218VN

 

 


Tag: